شهدا

شهید علیرضا موحد دانش

فرمانده لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

شهید یدالله کلهر

قائم مقام لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

شهید کاظم نجفی رستگار

فرمانده لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

شهید جعفر جنگروی

جانشین فرمانده لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

شهید محسن وزوایی

بنیانگذار لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

شهید حسن احسانی نژاد

مسئول ستاد لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

فرماندهان شهید (فهرست الفبایی)

فهرست کامل شهدای لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

( در حال تکمیل )

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس