شهدا

شهید ابراهیم قنقره

نام: ابراهیم نام خانوادگی: قنقره نام مادر: طوبی نام پدر: رحیم تاریخ تولد: 1348 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 18 تاریخ شهادت: 1366/1/21 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: بهشت زهرا(س) قطعه53 ردیف19شماره3 زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه محتوا:…

شهدا

شهید احد قلی زاده

نام: احد نام خانوادگی: قلی زاده نام مادر: فاطمه نام پدر: جعفر تاریخ تولد: 1348 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 18 تاریخ شهادت: 1366/1/18 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: بهشت زهرا(س) قطعه29 ردیف86 شماره2 زندگی‌نامه وصیت‌نامه…

شهدا

شهید ناصر روزی طلب

نام: ناصر نام خانوادگی: روزی طلب نام مادر: زکیه نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1341 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 25 تاریخ شهادت:  1366/1/20 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: کرج، امام زاده محمد زندگی‌نامه وصیت‌نامه…

شهدا

شهید محمد رجبی درویش بقال

نام: محمد نام خانوادگی: رجبی درویش بقال نام مادر: سریه نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: 1348 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 25 تاریخ شهادت:  1366/1/18 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: تهران،بهشت زهرا(س) قطعه29،ردیف99،شماره5 زندگی‌نامه وصیت‌نامه…

شهدا

شهید رامین عقدایی

نام: رامین نام خانوادگی: عقدایی نام مادر: - نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1345 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 21 تاریخ شهادت:  1366/1/20 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: مشهد، بهشت رضا(ع) زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه محتوا:…

شهدا

شهید جعفر زارعی حصاری

نام: جعفر نام خانوادگی: زارعی حصاری نام مادر: - نام پدر: بهارعلی تاریخ تولد: 1342 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 24 تاریخ شهادت:  1366/1/18 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: کرج، امامزاده محمد زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه…

شهدا

شهید غلامرضا بیات

نام: غلامرضا نام خانوادگی: بیات نام مادر: خدیجه نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1352 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 14 تاریخ شهادت:  1366/1/23 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: بهشت زهرا(س) قطعه27 ردیف54 زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه…

شهدا

شهید سعید آروینی

نام: سعید نام خانوادگی: آروینی نام مادر: شهربانو نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1350 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 16 تاریخ شهادت:  1366/1/22 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: بهشت زهرا(س) قطعه29 ردیف103 شماره18 زندگی‌نامه وصیت‌نامه…

شهدا

شهید کاظم نجار سالکی

نام: کاظم نام خانوادگی: نجار سالکی نام مادر: شمسی نام پدر: معصومه تاریخ تولد: 1348 محل تولد: - وضعیت تاهل: - میزان تحصیلات: - سن: 16 تاریخ شهادت:  1366/1/18 محل شهادت: - عملیات: - گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: - مزار: بهشت زهرا(س) قطعه29 ردیف106 شماره5 زندگی‌نامه…

HomeCategoriesAccountCart
Search