برچسب: گردان حضرت قاسم

ساندویچ نطلبیده مراده!

درباره شهید عبدالله قره تگینی به روایت خواهر شهید به عبدالله کلت داده بودند که در مواقع ضروری از آن استفاده کند یا اگر متوجه مورد مشکوکی شد اقدام کند. حق تیر هم داشت....

۰

شهید ابراهیم قنقره

نام: ابراهیم نام خانوادگی: قنقره نام مادر: طوبی نام پدر: رحیم تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۱۸ تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱/۲۱ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت: –...

۰

شهید احد قلی زاده

نام: احد نام خانوادگی: قلی زاده نام مادر: فاطمه نام پدر: جعفر تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۱۸ تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۱/۱۸ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت:...

۰

شهید ناصر روزی طلب

نام: ناصر نام خانوادگی: روزی طلب نام مادر: زکیه نام پدر: حسن تاریخ تولد: ۱۳۴۱ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۲۵ تاریخ شهادت:  ۱۳۶۶/۱/۲۰ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه‌السلام...

۰

شهید محمد رجبی درویش بقال

نام: محمد نام خانوادگی: رجبی درویش بقال نام مادر: سریه نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۲۵ تاریخ شهادت:  ۱۳۶۶/۱/۱۸ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا...

۱

شهید رامین عقدایی

نام: رامین نام خانوادگی: عقدایی نام مادر: – نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: ۱۳۴۵ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۲۱ تاریخ شهادت:  ۱۳۶۶/۱/۲۰ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت:...

۰

شهید جعفر زارعی حصاری

نام: جعفر نام خانوادگی: زارعی حصاری نام مادر: – نام پدر: بهارعلی تاریخ تولد: ۱۳۴۲ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۲۴ تاریخ شهادت:  ۱۳۶۶/۱/۱۸ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه‌السلام...

۰

شهید غلامرضا بیات

نام: غلامرضا نام خانوادگی: بیات نام مادر: خدیجه نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: ۱۳۵۲ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۱۴ تاریخ شهادت:  ۱۳۶۶/۱/۲۳ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت:...

۰

شهید سعید آروینی

نام: سعید نام خانوادگی: آروینی نام مادر: شهربانو نام پدر: حسن تاریخ تولد: ۱۳۵۰ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۱۶ تاریخ شهادت:  ۱۳۶۶/۱/۲۲ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه‌السلام مسئولیت:...

۰

شهید کاظم نجار سالکی

نام: کاظم نام خانوادگی: نجار سالکی نام مادر: شمسی نام پدر: معصومه تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: – وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات: – سن: ۱۶ تاریخ شهادت:  ۱۳۶۶/۱/۱۸ محل شهادت: – عملیات: – گردان: حضرت قاسم(ع) یگان خدمتی: لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه‌السلام...