خاطرات, درباره شهید

چهل‌ویکمین شهید

درباره شهید مصطفی آزادگان به روایت پدر شهید مصطفی تمام هم و غم‌اش این بود که مملکت به تعالی برسد. تمام وجودش در امام خمینی خلاصه می شد. وقتی در دبیرستان سپاه درس می خواند مرا خواستند (که جلوی اعزام او را بگیرند)…

HomeCategoriesAccountCart
Search