برچسب: گردان حضرت زهیر

۰

شهید رسول مقدسی

نام: رسول نام خانوادگی: مقدسی نام مادر: – نام پدر: محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۲/۴ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:سوم راهنمایی سن: ۱۵ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۲ محل شهادت: حاج عمران عملیات:...

۰

شهید جعفر نظری

نام: جعفر نام خانوادگی: نظری نام مادر: نبات نام پدر: یوسف تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۷/۲۵ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:سوم راهنمایی سن: ۲۲ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۸ محل شهادت: حاج عمران عملیات:...

۰

شهید مهدی ناصری

نام: مهدی نام خانوادگی: ناصری نام مادر: طلعت نام پدر: عبدالعظیم تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۵/۱۳ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:دوم متوسطه اقتصاد سن: ۱۶سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۹ محل شهادت: خاک عراق عملیات:...

۰

شهید رضا میرقاسمی

نام: رضا نام خانوادگی: میرقاسمی نام مادر: خدیجه نام پدر: علی تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۷/۱۰ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:چهارم متوسطه(علوم تجربی) سن: ۱۸ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۵ محل شهادت: حاج عمران...

۰

شهید سید حسن میرنورالهی

نام: سید حسن نام خانوادگی: میرنورالهی نام مادر: – نام پدر: سید جمال تاریخ تولد: – محل تولد: کرج وضعیت تاهل: – میزان تحصیلات:– سن:- تاریخ شهادت: – محل شهادت: – عملیات: والفجر۲ گردان:...

۰

شهید کیا مظفری

نام: کیا نام خانوادگی: مظفری نام مادر: اشرف الملوک نام پدر: یدالله تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱۰/۱۸ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:دوم متوسطه(علوم تجربی) سن: ۲۰ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۳ محل شهادت: حاج...

۰

شهید حسین نوش آبادی

نام: حسین نام خانوادگی: نوش آبادی نام مادر: ربابه نام پدر: محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۳/۲۷ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:دیپلم سن: ۲۰ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۴ محل شهادت: حاج عمران عملیات:...

۰

شهید قاسم افندی شبستری

نام: قاسم نام خانوادگی: افندی شبستری نام مادر: زینب نام پدر: کاظم تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۱۱ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:اول راهنمایی سن:۱۷ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۳ محل شهادت: خاک عراق عملیات: والفجر۲ گردان: زهیر...

۰

شهید عین الله فضلعلی

نام: عین الله نام خانوادگی: فضلعلی نام مادر: – نام پدر: ذکرالله تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۱۰/۴ محل تولد: تویسرکان وضعیت تاهل: متاهل میزان تحصیلات:– سن: ۴۸ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۳ محل شهادت: فکه عملیات: والفجر۱ گردان:...

۰

شهید محمدرضا هراتی ایرانی

نام: محمدرضا نام خانوادگی: هراتی ایرانی نام مادر: – نام پدر: هوشنگ تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱۲/۲۳ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:پیش دانشگاهی سن:۲۲سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۰ محل شهادت: تپه گلسرخ عراق عملیات: والفجر۲...