برچسب: گردان الناصرین

۱

شهید داوود آقانقی زاده

شهید داوود آقانقی زاده   نام پدر: محمدباقر نام مادر: آسیه تاریخ تولد: ۱۳۴۷ محل تولد: چالوس – شهرستانک تاریخ شهادت: ۲۴/اردیبهشت/۱۳۶۷ سن: ۲۰سال گردان: الناصرین مزار: چالوس – گلزار شهدای شهرستانک بازتولید(جمع آوری...

۰

گردان الناصرین (قاطریزه)

گردان الناصرین شهدای شاخص گردان الناصرین شهدای گردان الناصرین مطالب مرتبط گردان الناصرین