واحدها

طرح و عملیات

طرح و عملیات واحد یا معاونت طرح و عملیات، از ارکان اصلی هر یگان می‌باشد که مسئولیت بررسی، کنترل، نظارت و حفظ آمادگی توان رزم یگان که شامل: مهندسی رزمی، آموزش، لجستیک، ارتباطات، گدهای رزمی پیاده و پشتیبانی رزم، توپخانه، زرهی، پدافند هوایی…

خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن