برچسب: پدافند

۶

پدافند هوایی

پدافند هوایی ماموریت اصلی گردان پدافند هوایی لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام، دفاع از یگان رزم و امادگی در مقابل تک هوایی دشمن، ماموریت فرعی، اتش پشتیبانی زمینی از یگان تک کننده در عملیات...