برچسب: محسن اربابیان

۰

شیرین‌تر از عسل

درباره تخریبچی شهید عباس بیات به روایت محسن اربابیان سال ۶۵ یا ۶۶ بود. شهید عباس بیات تازه مسئول دسته شده بود. یک روز بچه های دسته به همراه مسئول دسته رفتند تدارکات گردان...

۰

سکوت پدر…

درباره شهید عباس بیات به روایت محسن اربابیان پنجشنبه دوم شعبان سال ۶۶ دمادم غروب توی خانه بودم که حاج مجید مطیعیان فرمانده گردان تخریب تماس گرفت و یک لیست از بچه ها را...