خاطرات

درس ولایت پذیری

درباره شهید حاج حسین اسکندرلو به نقل از برادر محمد جعفری   عملیات والفجر 8 تازه تمام شده بود. فرمانده لشکر مجروح شده و رفته بود برای درمان، شهید میررضی هم در منطقه حضور نداشت. مسئولیت لشکر را برادر فتح الله نظری موقتا…

خاطرات, درباره شهید

از فکه تا مکه

شهید حسین اسکندرلو به روایت مادر شهید حرفش را می زد، حتی اگر می دانست برایش سنگین تمام می‌شود. یکبار مرا به مدرسه خواستند. مدیر می گفت: حسین با معلمش جر و بحث کرده. علت را پرسیدم. گفت: به معلمش گفته: خانم! شما…

خاطرات, درباره شهید

از ۱۲ اردیبهشت تا ۱۲ اردیبهشت

لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) / از راست (شهید حسین اسکندرلو فرمانده گردان علی اصغر(ع)-برادر عاطفی-برادر محمد حسن حسنیان) بهار بود اما خصم زبون، فکه را به خزان کشیده بود... رزمندگان لشکر 10 سیدالشهدا علیه السلام، در حالی که آمادۀ رفتن به مرخصی بودند،…

خاطرات

میاندار

حاج منصور ارضی و شهید حاج حسین اسکندرلو رزمندگان لشکر10 سیدالشهدا علیه السلام عزاداری‌های ایام فاطمیه قبل از عملیات ام‌الرصاص در مقر ام‌النوشه را فراموش نمی‌کنند... هیئت‌هایی که نوحه خوانانش شهید جواد رسولی و شهید مصطفی ملکی بودند و میاندارش شهید حمید شاه…

HomeCategoriesAccountCart
Search