برچسب: دکتر محمدرضا عسگری

۰

حالا نوبت خداست

شهید احمد قریشی به روایت دکتر محمدرضا عسگری (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و امور بین الملل دانشگاه) از سنوات پیش از انقلاب با این شهیدان بودیم. در دهه ۵۰ بود...