برچسب: داود حیدری

۰

همچو ارباب…

خدا او را نگه داشته بود برای کربلا…