برچسب: خواهر شهید

۰

پرستارِ مادر

شهید محمود زارعی اقدم به روایت مریم زارعی اقدم خواهر شهید محمود یک سال از من کوچکتر بود، اما قرن‌ها از من جلوتر. از همان کودکی نسبت به پوشیدن کفش و لباس نو، بی‌رغبت...

۰

بوی بهشت

شهید محمود زارعی اقدم به روایت مریم زارعی اقدم؛ خواهر شهید اهل راز و نیاز و عبودیت بود. بندۀ سالک خدا بود. حدودا ۲۰ ساله که بود، بسیاری از روزها متوجه‌‌ می‌شدم بوی خوشی‌‌...