خاطرات, درباره شهید

شهر آزاد، قلب شاد

درباره شهید موسی انصاری رامندی و شهید حمیدرضا علیپور شب عملیات شهید امیرمسعود صادقی‌یکتا (صمد) فرمانده گردان المهدی عجله بسیاری داشت و اصرار می‌کرد که نیرو وارد معبر شود. من هم می‌گفتم هنوز کار تمام نشده است. پس از چند دقیقه به شهید…

HomeCategoriesAccountCart
Search