برچسب: حاج حمید پارسا

۰

برایت دعا کردم…

حاج احمد؛ انسانی با اخلاص، صبور و بسیار خنده رو و با محبت بود. او در تمام این سالها، هرگز دست از مجاهدت بر نداشت و نه تنها در هشت سال دفاع مقدس، بلکه...