فهرست عناوین و اتفاقات حماسه دفاع سراسری جاده اهواز خرمشهر

فهرست عناوین و اتفاقات حماسه دفاع سراسری جاده اهواز خرمشهر

ردیفروزتاریخمستندموضوعشرح
فصل اول
۱    وضعیت جنگ در سال هشتم و جدال در مورد تحلیل مقلوبه شدن جنگ
۲    شروع تحرکات جدید ارتش عراق در جبهه های جنوب
۳    جولان ناوگان امریکا در خلیج فارس
۴    زدن سکو های نفتی ایران و توقیف کشتی های تجاری توسط ناوگان امریکا در خلیج فارس
۵ ۱۲/۰۴/۱۳۶۷  زدن هواپیمای مسافربری ایرانی توسط ناو امریکایی
۶دوشنبه۲۷/۰۴/۱۳۶۷  پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران
۷    کمبود نیرو و تجهیزات و بودجه جنگی
فصل دوم
۸    ماموریت پدافندی لشکر بعد از عملیات بیت المقدس ۶ در ماووت
۹    عقب روی لشکر از ماووت
۱۰    بازگشت تیپ به اردوگاه قائم میاندوآب، مرخصی تهران و تسویه حساب بعضی نیروها
۱۱    ابلاغ ماموریت جدید به تیپ برای جابجایی و عزیمت به جبهه های جنوب
۱۲    عزیمت فرمانده تیپ به جنوب برای بررسی وضعیت و شناسائی محل استقرار نیرو
۱۳    بازدید از منطقه کرخه و فکه
۱۴    حرکت تمامی نیروها و امکانات تیپ از میاندوآب به سمت جنوب
۱۵    تعیین اردوگاه دز جهت استقرار نیروها و ادله آن
۱۶    رسیدن گردان ها به دوکوهه و اردوگاه دز
۱۷    بررسی منطقه آبادان جهت خط پدافندی
فصل سوم
۱۸    حال و هوای اردوگاه تیپ پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران
۱۹چهار شنبه۲۹/۰۴/۱۳۶۷  اولین صبحگاه پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران
۲۰    پیام حضرت امام به سپاه پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران
۲۱    جلسه داخلی ستاد لشکر
۲۲پنج شنبه۳۰/۰۴/۱۳۶۷  شب دعای کمیل توسط شهید جواد رسولی و حال و هوای خاص بچه ها
۲۳جمعه۳۱/۰۴/۱۳۶۷  صبح امریه مرخصی شهری و بین شهری و تسویه حساب و تعیین وضعیت گردان‌ها
فصل چهارم
۲۴جمعه۳۱/۰۴/۱۳۶۷  آمدن پیک لشکر ساعت ۹ صبح و ابلاغ ماموریت جدید و آماده باش
۲۵    عزیمت فرمانده تیپ به دوکوهه جهت کسب تکلیف از فرماندهی لشکر
۲۶    اطلاع از حمله گسترده عراق در منطقه و پیشروی تا پادگان حمید و اشغال جاده اهواز – خرمشهر
۲۷    مطلع کردن گردان ها از اوضاع و جمع آوری نیروها از سطح شهر
۲۸    حرکت فرمانده تیپ به سمت اردوگاه کوثر اهواز
۲۹    تجهیز و آماده سازی نیروها
۳۰    شور و شوق رزمنده ها و آماده شدن آنها
۳۱    فیلمبرداری و مصاحبه از رزمنده ها توسط تبلیغات تیپ
۳۲    اعزام گردان امام حسین(ع)  و گروهان الحدید(ادوات) به اردوگاه کوثر
۳۳    اعزام گردان امام حسن(ع) به اردوگاه کوثر
۳۴    اعزام گردان حضرت زینب(س) به اردوگاه کوثر
فصل پنجم
۳۵    عزیمت فرماندهان حاضر در لشکر به منطقه جهت شناسایی
۳۶    ورود گردان امام حسین(ع)  و گروهان الحدید(ادوات) به اردوگاه کوثر
۳۷    توجیه نیروها نسبت به اوضاع، داخل حسینیه اردوگاه کوثر
۳۸    بازگشت فرماندهان حاضر در لشکر به اردوگاه کوثر و توجیه فرمانده گروهان ها
فصل ششم
۳۹    تقسیم بندی چهار گروهان حاضر
۴۰    حرکت دو گروهان پیشتاز به فرماندهی حاج آقا خادم
۴۱    گماردن برادر مجید نجمی در اردوگاه کوثر جهت ساماندهی نیروها
۴۲    حرکت دو گروهان پیشتیبان به فرماندهی برادر راستگو
۴۳    رسیدن به پادگان حمید جاده اهواز- خرمشهر و آرایش اولیه نیروها جهت درگیری
۴۴    سوار شدن رزمنده ها به دو کامیون موجود و حرکت به سمت خرمشهر با چراغ خاموش
فصل هفتم
۴۵    رسیدن به سه راه کوشک
۴۶    رسیدن دو گروهان پشتیبان و فرماندهی وقت لشکر به سه راه کوشک
۴۷    تعیین دو مسیر جاده کوشک تا مرز و سه راه حسینیه تا مرز
۴۸    حرکت به سمت مرز از جاده کوشک
۴۹    رؤیت خودرو لشکر ولی عصر(عج)
۵۰    اقامه نماز صبح
فصل هشتم
۵۱    سپیده دم و حرکت تانک های دشمن به سمت جاده کوشک
۵۲    دستور سوار شدن و برگشتن به سه راه کوشک برای دفاع
۵۳    حرکت به سمت سه راه کوشک
۵۴    رسیدن به سه راه کوشک
۵۵    مستقر شدن دوشکاها و نیروها پشت خاکریزهای موجود
۵۶    آغاز درگیری با دشمن
۵۷    نحوه مواجهه با دشمن
۵۸    نحوه آرایش روبروی دشمن
۵۹    زدن چند تانک از دشمن
۶۰    رؤیت هلکوپتر عراقی و نزدیک شدن آن
۶۱    تغییر آرایش نظامی دشمن
۶۲    دفاع جانانه رزمندگان
۶۳    کاهش مهمات
۶۴    قطع ارتباط بی سیمی
۶۵    سوار شدن نیروها جهت عقب رفتن و موضع گیری جدید
۶۶    شلیک گلوله تانک دشمن و اصابت آن به کامیون
۶۷    شهدای سادات
۶۸    انتقال مجروحین و شهدا و نیروها به عقب
فصل نهم
۶۹    جدا شدن از فرماندهی تیپ و حرکت به سمت سه راه حسینیه ساعت ۴ صبح
۷۰    رسیدن به سه راه حسینیه و گرفتن آرایش تهاجمی متحرک ساعت ۴.۴۵ صبح
۷۱    حرکت به سمت مرز و خواندن نماز صبح ساعت ۵ صبح
۷۲    اولین مواجهه مسئولین عملیات و اطلاعات لشکر و نیروهای گردان امام حسین(ع) با دشمن ساعت ۵ صبح
۷۳     عقب روی تاکتیکی و اتخاذ مرحله اول موضع دفاعی گردان ساعم ۵.۳۰ صبح
۷۴    فرستادن برادر سیفی برای هماهنگی با فرمانده تیپ حضرت زهرا(س) ساعت ۸.۳۰ صبح
۷۵    استفاده از پرچم ایران و پرچم های قرمز با شعارهای مذهبی روی تانک های دشمن
۷۶     آرایش جدید تهاجمی و موضع گیری نیروها در سه راه حسینیه ساعت ۱۰ صبح
۷۷    شروع درگیری و غافلگیری دشمن و گرفتن تلفات زیاد و شکار تانک هایشان ساعت ۱۱ صبح
۷۸    به اسارت در آوردن تعدادی از دشمنان
۷۹    عقب نشینی موقت دشمن
۸۰    غنیمت گرفتن خودرو وتانک از دشمن
۸۱    شهید و مجروح شدن دو نفر
۸۲    شروع درگیری مجدد و گرفتن تلفات زیاد و شکار تانک هایشان ساعت ۱۲ ظهر
فصل دهم
۸۳    اتمام مهمات
۸۴    خبر دور زدن تانک های عراقی برای محاصره
۸۵    عقب روی تاکتیکی گردان
۸۶    زدن اتوبوس ها توسط تانک های دشمن
۸۷    ماجرای اسرای عراقی
۸۸    بردن تانک ها و نفربرهای غنیمتی توسط بچه های اصفهان
۸۹    جمع و جور کردن نیروها در موقعیت شهید کره ای
فصل یازدهم
۹۰    پیدا کردن جا و مقری مناسب برای دفاع و پدافندی دور تا دور در حد یک گردان
۹۱     دلایل پیداکردن نقطه ای برای دفاع و عملیات تاخیری
۹۲    اعزام وانت جهت تخلیه مجروحین و تهیه قبضه و موشک آر پی جی
۹۳    تجمع نیروهای مردمی در دژبانی جاده اهواز- خرمشهر برای دفاع در برابر دشمن
فصل دوازدهم
۹۴    خروج گردان امام حسن(ع) از اردوگاه دز و زیارت سبز قبا دزفول
۹۵    ورود گردان امام حسن(ع) به اردوگاه کوثر
۹۶    ورود گردان امام حسن(ع) به منطقه پادگان حمید
۹۷    فرار باقیمانده ارتش با تجهیزات از منطقه
۹۸    استقرار کامیون مهمات تیپ توسط مسئول تسلیحات تیپ بین دژبانی و پادگان حمید
۹۹    امتناع ارتشی ها از در اختیار گذاشتن ادوات و اسلحه و مهمات
۱۰۰    صبحانه و هندوانه خوری
۱۰۱    رسیدن کامیون شهدای سادات به پادگان حمید و مواجهه اولیه با نیروهای گردان
۱۰۲    جلو رفتن ارکان گردان و رسیدن به حاج آقا خادم
۱۰۳    اولین نیرویی که رسید به مقر دفاعی تعیین شده توسط فرمانده تیپ
۱۰۴    جلسه توجیهی سرپایی کنار جاده توسط حاج آقا خادم
۱۰۵    اولین گروهانی که با تریلی کفی رسیدند
۱۰۶    اولین نیروهایی که حرکت می کنند به سمت خاکریز و مقر دفاعی
۱۰۷    ورود واستقرار گروهان اول در موضع مقر دفاعی با هدایت و حضور شهید تراب
۱۰۸    حرکت و ورود گروهان دوم به سمت مقر دفاعی
۱۰۹    حرکت گروهان سوم به سمت مقر دفاعی با هدایت و حضور شهید مرادی
۱۱۰    فاصله نیروها از هم و آخرین نیرویی که به خاکریز رسید
۱۱۱    دور زدن تریلی و زدن لاستیک آن توسط دشمن
۱۱۲    ماجرای رسیدن تانک های دشمن و شروع درگیری همزمان با هرسه گروهان
۱۱۳    جدا شدن فرمانده گردان و کادر از فرمانده تیپ و حرکت به سمت نیروها
۱۱۴    نردیک شدن تانک ها و محاصره کامل نیروهای گردان توسط دشمن
۱۱۵    پرواز هواپیمای سسنا و هلکوپتر و به کالیبر بستن نیروهای گردان
۱۱۶    درگیری شدید تن با تانک نیروهای گردان امام حسن(ع) و به شهادت رسیدن و مجروح شدن نیروهایش
۱۱۷    درگیری و مجروح شدن حاج جواد ابوطالبی و برادر پوست شور
۱۱۸    عبور تانک ها از گردان امام حسن(ع)
۱۱۹    آغاز محاصره کل منطقه توسط تانک ها ی دشمن
۱۲۰    شلیک مینی کاتیوشا به سمت دشمن و اسارت آنها
فصل سیزدهم
۱۲۱    ورود گردان حضرت زینب(س) به منطقه
۱۲۲    چیدن گردان حضرت زینب(س) سمت چپ و راست جاده رو به خرمشهر
۱۲۳    استقرار بخشی از گردان حضرت زینب(س) در سکوی سوختگیری پادگان حمید
۱۲۴    درگیری شدید نیروهای گردان حضرت زینب(س) و آتش شدید دشمن
۱۲۵    شهادت برادران حمید گلستانی و علیرضا عسکری و…
۱۲۶    درگیری تن به تن گردان حضرت زینب(س) در ایستگاه قطار حمید
فصل چهاردهم
۱۲۷    درگیری و اتمام مهمات و شهادت حاج سعید تراب و…
۱۲۸    اسارت برادر سید شجاع حسینی و همرزمانش
۱۲۹    سوار کردن اسرا روی پی ام پی به عنوان سپر حفاظتی و حقه تاکتیکی برای گرفتن اسیر بیشتر
۱۳۰    دور زدن نیروهای گردان حضرت زینب(س) و به اسارت گرفتن برادر پرویز سادگی و همرزمانش سمت چپ جاده
۱۳۱    دور خوردن دو گروهان از گردان حضرت زینب(س) از سمت راست و درگیری با تانک ها
۱۳۲    عقب روی گردان حضرت زینب(س) به سمت ساختمان های ایستگاه راه آهن و پادگان حمید
۱۳۳    عقب روی گردان حضرت زینب(س) به سمت جنگل و پشت پادگان حمید
۱۳۴    به شهادت رسیدن برادر عبادی بی سیم چی در کنار حاج آقا خادم
فصل پانزدهم
۱۳۵    حضور گردان حضرت علی اکبر(ع) و بسیجیان مردمی اهواز
۱۳۶    گرفتن توپ ۵۷ ضد هوایی با مهمات از ارتشی های در حال فرار
۱۳۷    مستقر کردن توپ ۵۷ ضد هوایی روی دژ پادگان حمید
۱۳۸    مستقر کردن توپ ۱۰۶ روی دژ پادگان حمید
۱۳۹    شهادت گروهبان ارتشی خدمه توپ ۵۷
۱۴۰    عقب نشینی دشمن ساعت ۱۴
۱۴۱    رسیدن برادر آهنگر و تعدادی نیروی تازه نفس و شروع تعقیب دشمن
فصل شانزدهم
۱۴۲    تخلیه مجروحین و شهدا
۱۴۳    تفحص شهدا
فصل هفدهم
۱۴۴    انتقال اسرا به سمت عقبه دشمن
۱۴۵    اولین جایی که اسرا پشت خط مقدم دشمن تخلیه شدند
۱۴۶    دیدن تانک های بسیار زیاد نو و مدرن در صف و آماده برای حرکت به سمت ایران
۱۴۷    دومین جای تخلیه اسرا در بصره
۱۴۸    انتقال اسرا به اردوگاه اصلی و مشکلات و مصائب آن
فصل هجدهم
۱۴۹    بازگشت به اردوگاه کوثر و گرفتن آمار و وضعیت نیروها
۱۵۰    بازگشت برادران راستگو و سیفی به اردوگاه کوثر و دادن گزارش کار
۱۵۱    حزن و اندوه بازماندگان در غم از دست دادن دوستان
۱۵۲    فرستادن مینی بوس و آذوقه و آب برای عودت نیروهای زیر پل شهید کره ای
۱۵۳    عودت نیروهای تیپ به قرارگاه دز
فصل نوزدهم
۱۵۴ ۰۲/۰۵/۱۳۶۷  آغاز تفحص وسیع منطقه به علت زیادی مفقودین
۱۵۵    تخلیه شهدا و آفتاب سوختگی شدید آنها
۱۵۶    شناسایی شهید امینی آذر و شهید عسکری
۱۵۷    پیگیری وضعیت مجروحین و مفقودین
فصل بیستم
۱۵۸    بازسازی و ساماندهی نیروهای تیپ
۱۵۹    ابلاغ ماموریت جدید
۱۶۰ ۰۵/۰۵/۱۳۶۷  عملیات قدیر در شلمچه پاسگاه زید
۱۶۱    پدافندی شلمچه و پاسگاه زید
فصل بیست و یکم
۱۶۲    ابلاغ ماموریت جدید
۱۶۳    اعزام نیروها با هواپیما به غرب
۱۶۴    بازگشت از نقده و اشنویه به اردوگاه دز
۱۶۶    پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط صدام
۱۶۷    ایجاد آرامش نسبی در جبهه ها
فصل بیست و دوم
۱۶۸ ۰۱/۰۵/۱۳۶۷  تشکیل مجدد گروه تفحص بررسی بیشتر منطقه درگیری تا مرز
۱۶۹    اعزام گروهی برای تحقیق و مشخص شدن وضعیت مفقودین و مجروحین
۱۷۰    سرکشی به خانوادهای شهدا و مجروحین
۱۷۱ ظهر عاشورای ۱۳۶۷  دیدار با حضرت امام خمینی در روز ظهر عاشورای ۱۳۶۷
۱۷۲    اعزام نیروهای تیپ به مشهد مقدس
فصل بیست و سوم
۱۷۳    بازگشت آزادگان
۱۷۴    دیدار از آزادگان
فصل بیست و چهارم
۱۷۵    یاد و خاطره شهدای این حماسه
۱۷۶    عکس ها و آثار شهدا

کارگروه محتوایی تیپ حضرت زهرا سلام الله علیها

سایر شهدا

شهدا

شهید مصطفی فیض آبادی

نام: سید مجید نام خانوادگی: حسینی هرات نام مادر: زهرا نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) سن: ۲۱

شهید منوچهر اکبری (title)
شهدا

شهید منوچهر اکبری

نام: سید مجید نام خانوادگی: حسینی هرات نام مادر: زهرا نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) سن: ۲۱

شهدا

شهید فضل‌الله قاسم پور

نام: سید مجید نام خانوادگی: حسینی هرات نام مادر: زهرا نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) سن: ۲۱

شهدا

شهید علی گندمی محمدآبادی

نام: سید مجید نام خانوادگی: حسینی هرات نام مادر: زهرا نام پدر: سید محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۲۲ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک (دانشگاه صنعتی شریف) سن: ۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

HomeCategoriesAccountCart
Search