گاهشمار

فهرست عناوین و اتفاقات حماسه دفاع سراسری جاده اهواز خرمشهر

فهرست عناوین و اتفاقات حماسه دفاع سراسری جاده اهواز خرمشهر ردیفروزتاریخمستندموضوعشرحفصل اول1    وضعیت جنگ در سال هشتم و جدال در مورد تحلیل مقلوبه شدن جنگ2    شروع تحرکات جدید ارتش عراق در جبهه های جنوب3    جولان ناوگان امریکا در خلیج فارس4    زدن سکو های نفتی ایران و توقیف…

گاهشمار

گاه‌شمار گروهان والعادیات (در حال تکمیل)

تقویم گاه‌شمار گروهان غواصی والعادیاتو تشکیل هسته اولیه گردان حضرت زینب(س) در حال تکمیل . . . دریافت فایل PDF گاهشمار توجه: لازم به ذکر است، این جدول نمونه و آغازی است بر روند زمانی و چگونگی تشکیل گردان حضرت زینب(س) و تیپ…

HomeCategoriesAccountCart
Search