دسته: گاهشمار

۱

گاه‌شمار گروهان والعادیات (در حال تکمیل)

تقویم گاه‌شمار گروهان غواصی والعادیاتو تشکیل هسته اولیه گردان حضرت زینب(س) در حال تکمیل . . . توجه: لازم به ذکر است، این جدول نمونه و آغازی است بر روند زمانی و چگونگی تشکیل...