آشنایی با سازمان ادوات

تعریف ادوات :

ادوات به واحد و یگانی اطلاق می‌شود که مجموعه‌ای از افراد آموزش دیده با تجهیزات توپخانه‌ای سبک، اقدام به حمایت و پشتیبانی آتش از نیروی پیاده، توقف یا کند کردن حرکات‌، از کار انداختن و خاموش کردن آتشبارها‌، انهدام سنگرها و تضعیف روحیه دشمن و … می‌نمایند. 

واحد ادوات در طول دفاع مقدس با استقرار در خطوط مقدم جبهه‌، رزمندگان گردان‌های پیاده را با آتش خود پشتیبانی می‌نمود. این واحد نیز همچون سایر موضوعات مرتبط با جنگ به تدریج سیر تکاملی خود را طی نمود و بعنوان یک نیروی مؤثر در آفند و پدافند تلقی و نقش بی بدیل آن غیر قابل انکار بود.

در سازمان رزم هر لشکر پیاده یک تیپ ادوات و در سازمان رزم هر تیپ پیاده یک گردان ادوات وجود دارد.

سازمان گردان ادوات (بُرِیر) :

سازمان این گردان قبل از اینکه به سازمان تیپ ارتقاء یابد به قرار زیر بود:

گروهان خمپاره انداز با کالیبرهای ۸۱ و ۱۲۰ م م  (میلیمتری)‌، گروهان موشک انداز  ۱۰۷ م م‌، گروهان تفنگ ۱۰۶ م م‌، گروهان ضد زره شامل موشک مالیوتکا و تاو‌، گروهان اس پی جی ۹ (توپ ۷۳م م )‌، واحد دیده بانی‌، واحد مخابرات و واحدهای ستادی همچون تدارکات‌، تسلیحات‌، تبلیغات‌، کارگزینی‌، تعاون می‌باشد.

سازمان تیپ ادوات (نینوا) :

سازمان تیپ ادوات دارای سه گردان و ستاد و پشتیبانی است.

گردان ضدزره: شامل گروهان توپ ۱۰۶ میلیمتری‌، گروهان موشک انداز مالیوتکا‌، گروهان موشک انداز تاو  و گروهان اس پی جی ۹ می‌باشد.

گردان ادوات سبک: شامل  گروهان دوشکا‌، گروهان خمپاره انداز ۶۰ میلیمتری‌، گروهان نارنجک انداز پلامینا و گروهان قناسه می‌باشد.

گردان پشتیبانی آتش(منحنی زن): شامل گروهان موشک انداز ۱۰۷ میلیمتری‌، گروهان خمپاره اندازهای ۸۱ و ۱۲۰ میلیمتری‌، گروهان دیده‌بانی و واحد تطبیق آتش می‌باشد.

ستاد تیپ: شامل واحدهای آموزش نظامی‌، تدارکات‌، تبلیغات‌، تسلیحات‌، کارگزینی‌، تعاون‌، مخابرات‌، تاسیسات و موتوری می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *