برچسب: گردان زهیر

۰

شهید حسین نوش آبادی

نام: حسین نام خانوادگی: نوش آبادی نام مادر: ربابه نام پدر: محمد تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۳/۲۷ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:دیپلم سن: ۲۰ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۴ محل شهادت: حاج عمران عملیات:...

۰

شهید قاسم افندی شبستری

نام: قاسم نام خانوادگی: افندی شبستری نام مادر: زینب نام پدر: کاظم تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۱۱ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:اول راهنمایی سن:۱۷ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۳ محل شهادت: خاک عراق عملیات: والفجر۲ گردان: زهیر...

۰

شهید عین الله فضلعلی

نام: عین الله نام خانوادگی: فضلعلی نام مادر: – نام پدر: ذکرالله تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۱۰/۴ محل تولد: تویسرکان وضعیت تاهل: متاهل میزان تحصیلات:– سن: ۴۸ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۳ محل شهادت: فکه عملیات: والفجر۱ گردان:...

۰

شهید محمدرضا هراتی ایرانی

نام: محمدرضا نام خانوادگی: هراتی ایرانی نام مادر: – نام پدر: هوشنگ تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۱۲/۲۳ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:پیش دانشگاهی سن:۲۲سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۰ محل شهادت: تپه گلسرخ عراق عملیات: والفجر۲...

۰

شهید مهرداد نورالهی

نام: مهرداد نام خانوادگی: نورالهی نام مادر: خانم عزیز نام پدر: یدالله تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۲/۳ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:سوم راهنمایی سن:۱۸سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۲۰ محل شهادت: دربندیخان عراق عملیات: والفجر۲ گردان:...

۰

شهید علی اکبر نصیری

نام: علی اکبر نام خانوادگی: نصیری نیرآبادی نام مادر: محترم نام پدر: غلامعلی تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱۲/۲۹ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:دوم راهنمایی سن: ۱۸ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۵ محل شهادت: پیرانشهر عملیات:...

۰

شهید علی قرائی

نام: علی نام خانوادگی: قرائی نام مادر: عالیه نام پدر: اسماعیل تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۴/۱۰ محل تولد: تهران وضعیت تاهل: سوم راهنمایی میزان تحصیلات:دیپلم سن: ۱۷ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۳ محل شهادت: فکه عملیات: والفجر۱...

۰

شهید عباس سعیدی

نام: عباس نام خانوادگی: سعیدی نام مادر: دلبر نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۴/۱ محل تولد: اراک وضعیت تاهل: متاهل میزان تحصیلات:ابتدایی سن: ۲۴ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۳ محل شهادت: فکه عملیات: والفجر۱...

۰

شهید قربانعلی کوچک تبار

نام: قربانعلی نام خانوادگی: کوچک تبار نام مادر: سکینه نام پدر: کریم تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۱۰/۲۸ محل تولد: قزوین وضعیت تاهل: متاهل میزان تحصیلات:پایان ابتدایی سن: ۳۳ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۱/۳۱ محل شهادت: شیخ محمد...

۰

شهید رضا سعیدی

نام: رضا نام خانوادگی: سعیدی نام مادر: – نام پدر: حسین تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱/۱ محل تولد: نجف آباد وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات:دیپلم سن: ۱۹ سال تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱/۲۳ محل شهادت: فکه عملیات: والفجر۱...