برچسب: پیرانشهر

۲

عملیات والفجر ۲

تاریخ عملیات: بیست و نهم تیرماه ۱۳۹۲ رمز علمیات: یا الله – یا الله – یا الله محل علمیات: منطقه مرزی پیرانشهر – حاج عمران فرمانده لشکر: حاج کاظم رستگار اهداف علمیات: هدف خارج...