درباره شهید

مرثیه شهید، در رثای شهید

مرثيه‌ای از شهيد محمدسيری درباره سردار شهيد حاج یدالله كلهر دشت ذهاب گريه كن بازي‌دراز خاك بر سر بريز پادگان ابوذر شيون و زاري كن، زيرا او رفت او كه با شما پيمان بسته بود تا جنگ هست مبارزه و جهاد كند حاج…

HomeCategoriesAccountCart
Search