برچسب: شهید نوری

۰

بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا

خاطره برادر یوسف رحیمی   دو سه روز مانده بود به عملیات خیبر. گردان منتظر بود تا با هلکوپتر وارد جزیره شود. شب بود و هوا بسیار سرد… آتشی درست کرده بودیم و دورش...