برچسب: شهید ابراهیم طالشی پریخانی

۳

شهید ابراهیم طالشی پریخانی

نام: ابراهیم   |   نام خانوادگی: طالشی پریخانی   |   نام مادر: زهرا تیموری مجرد   |   نام پدر: سلیمان   |   تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۲/۳   |   محل تولد: طالش، پریخان   |   وضعیت تاهل: مجرد   |   سن: ۱۹سال   | ...