خاطرات

من سید هستم

سردار شهید حاج سید محمد زینال الحسینی (فرمانده گردان تخریب لشکر 10 سیدالشهدا علیه السلام)؛ هم خودش مقید بود که همیشه نشان سیادتش را همراه داشته باشد و هم دیگران را تشویق می‌کرد که حتما علامتی که نشانه سیادتشان باشد همراه داشته باشند.…

HomeCategoriesAccountCart
Search