برچسب: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲

فارغ التحصیل شلمچه

جعفر طهماسبی تخریبچی لشکر۱۰ سیدالشهدا(ع) در خاطره ای از یکی از همرزمانش روایت میکند:

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس