برچسب: جلسات قرارگاه‌های پژوهشی

۰

جدول زمانی جلسات قرارگاه‌های پژوهشی لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع)

جدول زمانی تشکیل نوبه‌ای جلسات قرارگاه‌های پژوهشی لشکر ۱۰ سیدالشهداء (ع) به ریاست سردار حاج علی فضلی در سال ۱۴۰۱ بدلایل مختلف انضباطی و امنیتی حضور عزیزان لشکر در جلسات فقط با هماهنگی دبیر...