خاطرات

هدیه‌ای از طرف خدا

حاج احمد، تابستان سال 1362 برای شناسایی خطوط دشمن به جبهه های شمالغرب اعزام شد. در برگشت از ماموریت در ارتفاعات "بمو" با توجه به اینکه کارشناسایی آنها 6 روز به طول انجامیده بود با میدان مین نامنظمی که توسط دشمن احداث شده…

HomeCategoriesAccountCart
Search