برچسب: آزادسازی مهران

۰

سلام مهران

آزادسازی مهران به روایتِ برادر سعید اکبری (رزمنده) سلام مهران سلام بر شهدایت آزادی‌ات برایمان سخت بود خاک تو به بهای خون عزیزانمان آزاد شد و اینچنین بود روایت آزادی ات؛ عراق بعد از...