روزشمار سال ۱۳۶۶

سال ۱۳۶۱سال ۱۳۶۲سال ۱۳۶۳سال ۱۳۶۴سال ۱۳۶۵سال ۱۳۶۶سال ۱۳۶۷

فروردین ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱

تیر ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱

مهر ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰

دی ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰

اردیبهشت ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱

مرداد ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱

آبان ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰

بهمن ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰

خرداد ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱

شهریور ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱

آذر ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰

اسفند ۶۶

۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰

فروردین ماه ۱۳۶۶


۱۳۶۶/۱/۵پایان «عملیات کربلای ۵»
۱۳۶۶/۱/۱۱«عملیات بیت المقدس» در ماووت عراق؛ شهادت ابوالقاسم میرزایی
۱۳۶۶/۱/۱۸آغاز «عملیات کربلای ۸» در منطقه شرق بصره؛ با رمز ” یا صاحب الزمان”
شهادت احمد عراقی؛ فرمانده اطلاعات و عملیات، مسلم اسدی؛ جانشین گردان علی اکبر
۱۳۶۶/۱/۲۴شهادت جعفر محمدی مسئول طرح و عملیات و احمد عراقی مسئول اطلاعات لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

تیر ماه ۱۳۶۶


۱۳۶۶/۴/۱۰آغاز عملیات تکمیلی نصر۴ توسط لشکر۱۰ سیدالشهدا علیه السلام:
هرچند لشکر سیدالشهدا مقرر بود در ارتفاعات آنسوی مرز در غرب سردشت عملیات نماید (نصر۵) ولی پیشروی دشمن به سمت مواضع تصرف شده در نصر ۴ که می‌توانست تمامی اهداف آن را تهدید نماید فرماندهان را بر آن داشت تا منطقه عملیات را از غرب سردشت (نصر۵) به منطقه ماووت عراق منتقل کنند تا در جریان مرحله تکمیلی عملیات نصر۴ نسبت به بازپس گیری یال قشن و ارتفاعات دوقلو اقدام کنند.

خادمان شهدا در وب سایت لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام در تلاش هستند تا تاریخچه این لشکر خط شکن را در قالب مطالب روزشمار برای شما مخاطبان گرامی فراهم آورند. لذا از کلیه عزیزان مخاطب دعوت می‌شود تا با اسناد، مدارک، دستنوشته و حافظه خوب خود ما را در این مهم یاری رسانند.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس