متفرقه

آشنایی اجمالی با واحدهای ادوات

دیده بانی: تعریف کلی دیده ­بانی در ادبیات نظامی: شیوه‌ی مراقبت چشمی یک منطقه و ناحیه‌ای معین یا توانایی پرسنل یا دستگاه‌­های حساس نظامی، برای مشاهده اشیاء در منطقه‌ای خاص را دیده‌بانی می‌گویند. دیده‌بان، فردی است که مسئولیت تعیین موقعیت دشمن و تنظیم تیر و…

متفرقه

آشنایی با سازمان ادوات

تعریف ادوات : ادوات به واحد و يگاني اطلاق مي‌شود كه مجموعه‌اي از افراد آموزش ديده با تجهيزات توپخانه‌اي سبك، اقدام به حمايت و پشتيباني آتش از نيروي پياده، توقف یا کند کردن حرکات‌، از کار انداختن و خاموش کردن آتشبارها‌، انهدام سنگرها…

HomeCategoriesAccountCart
Search