شهدا

شهید حسین اسدالله زاده سراب

نام: حسین نام خانوادگی: اسدالله زاده سراب نام مادر: لیلا نام پدر: نادر تاریخ تولد: 1344/1/31 محل تولد: تهران وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: محصل سن: 18سال تاریخ شهادت: 1362/01/23 محل شهادت: الوقریب عملیات: والفجر1 گردان: حر یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام…

شهدا

شهید مهرزاد اخوین

نام: مهرزاد نام خانوادگی: اخوین نام مادر: مرواریدنام پدر: محمدحسینتاریخ تولد: 1343/06/18محل تولد: تهرانوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: راهنماییسن: 19سالتاریخ شهادت: 1362/01/23محل شهادت: ابوغریبعملیات: والفجرگردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: مسؤل تدارکاتمزار:بهشت زهرا(س)، قطعه 28،ردیف 1 ، شماره 9 زندگی‌نامه وصیت‌نامه نمایه محتوا: آرشیو مرکز…

شهدا

شهید امیر احمدی زمانی

نام: امیر نام خانوادگی: احمدی زمانی نام مادر: فاطمه  نام پدر: رضاقلی تاریخ تولد:1345/12/25محل تولد: شمیرانوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: محصلسن: 17تاریخ شهادت: 1362/01/23محل شهادت: فکهعملیات: والفجر 1گردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: قطعه 28، ردیف 76،شماره9 زندگی‌نامهبیست و پنجم اسفند ۱۳۴۵، در…

شهدا

شهید سیدمحمدرضا ابوترابی

نام: سیدمحمدرضانام خانوادگی: ابوترابینام مادر: مرضیهنام پدر: رکن الدینتاریخ تولد: 1337/11/21محل تولد: آبادان وضعیت تاهل: متاهلمیزان تحصیلات: دیپلم سن: 26سالتاریخ شهادت: 1362/01/23محل شهادت: فکهعملیات: والفجرگردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: بهشت زهرا، ردیف 80، شماره 1 زندگی‌نامهیست و یکم بهمن1337، در آبادان چشم…

شهدا

شهید حجت ابراهیمی

نام: حجتنام خانوادگی: ابراهیمینام مادر: سکینه نام پدر: شریفتاریخ تولد:1343/09/01محل تولد: ریوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: محصلسن: 19تاریخ شهادت:1362/01/22محل شهادت: فکه عملیات: والفجر مقدماتیگردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: بهشت زهرا قطعه 28 ردیف 89 شماره 1 نمایه محتوا: آرشیو مرکز حفظ آثار مطالب…

شهدا

شهید حمید ابراهیمی

نام: حمیدنام خانوادگی: ابراهیمینام مادر: سکینه نام پدر: شریفتاریخ تولد:1346/06/01محل تولد: ریوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: محصلسن: 16تاریخ شهادت:1362/01/23محل شهادت: ابوقریب عملیات: والفجر1گردان: حریگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممسئولیت: -مزار: بهشت زهرا قطعه 28 ردیف 89 شماره 1 زندگی‌نامه وصیت‌نامهبارخدایا! آنچنان نیرویی به ما ده که…

شهدا

شهید نقی امیدی خراطی

نام: نقینام خانوادگی: امیدی خراطینام مادر: حاجیه بانونام پدر: محمدتاریخ تولد: 1345/8/16محل تولد: تهرانوضعیت تاهل: مجردمیزان تحصیلات: سوم راهنماییسن: 17 سالتاریخ شهادت: 1362/1/23محل شهادت: فکهعملیات: والفجر مقدماتیگردان : گردان حرمسئولیت: تک تیرانداز و تک تیر اندازیگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلاممزار: بهشت زهرا(س) ،قطعه…

شهدا

شهید نادر انصاری

نام: نادر نام خانوادگی: انصاری اسفنگره نام مادر: خدیجه نام پدر: مظاهر تاریخ تولد: 1344/1/1 محل تولد: تبریز وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: سوم دبیرستان رشته علوم تجربی سن: 18 سال تاریخ شهادت: 1362/1/24 محل شهادت: فکه عملیات: والفجر1 گردان : گردان حر مسئولیت:…

شهدا

شهید قاسم قدیری

نام: قاسم نام خانوادگی: قدیری نام مادر: ایران نام پدر: تیمور تاریخ تولد: 1347/3/27 محل تولد: دماوند وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: دوم راهنمایی سن: 19 سال تاریخ شهادت: 1366/1/27 محل شهادت: سردشت عملیات: نصر1 گردان: حر یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا علیه‌السلام…

شهدا

شهید علی معطری

نام: علی نام خانوادگی: معطری نام مادر: طاهره نام پدر: غلامرضا تاریخ تولد: 1344 محل تولد: شهر ری وضعیت تاهل: مجرد میزان تحصیلات: سوم دبیرستان سن: 18 سال تاریخ شهادت: 1362/1/21 محل شهادت: فکه عملیات: والفجر1 گردان: حر یگان خدمتی: لشکر 10 سیدالشهدا…

خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن