برچسب: گردان حر

۵

گردان حضرت حر

گردان حضرت حر گردان حر (ع) مأموریت رزمی خود را در عملیات والفجر یک در منطقه جبل الحمرین فکه با موفقیت انجام داد.   برنامه‌ها: منازل شهدا و رزمندگان   راه‌های ارتباط: این گردان...