برچسب: کیوان آقامحمدقلی مقدس

۱

شهید کیوان آقامحمدقلی مقدس

نام: کیوان   |   نام خانوادگی: آقا محمد قلی مقدس   |   نام مادر: ملوک   |   نام پدر: محمد صادق   |   تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۱۰/۲۴   |   محل تولد: تهران   |   وضعیت تاهل: مجرد   |   سن...