برچسب: کمیته جمع آوری و تدوین آثار شهدای لشکر (ستاد کنگره سرداران شهید)

۲

کمیته جمع آوری و تدوین آثار شهدای لشکر (ستاد کنگره سرداران شهید)

شرح وظایف رئیس کمیته جمع آوری و تدوین آثار شهدای لشکر(ستاد کنگره سرداران شهید) برنامه ریزی و پیگیری جهت شناسایی و گردآوری آثار کلیه شهدای لشکر از ابتدای تأسیس تا پایان جنگ تحمیلی به...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس