اخبار

تشکیل جلسه تدوین حماسه رزم لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

گزارش سلسله جلسات فرماندهان لشکر 10 سیدالشهدا علیه السلام – 1 تیرماه 1400 موضوع: تدوین حماسه رزم لشکر در دفاع متحرک – جلسه اول در ادامه سلسله جلسات تدوین حماسه رزم لشکر10 سیدالشهدا علیه السلام، در نخستین روز تابستان سال 1400، نخستین جلسه…

کمیته جمع آوری و تدوین آثار شهدای لشکر (ستاد کنگره سرداران شهید)
کمیته‌ها

کمیته جمع آوری و تدوین آثار شهدای لشکر (ستاد کنگره سرداران شهید)

شرح وظایف رئیس کمیته جمع آوری و تدوین آثار شهدای لشکر(ستاد کنگره سرداران شهید) برنامه ریزی و پیگیری جهت شناسایی و گردآوری آثار کلیه شهدای لشکر از ابتدای تأسیس تا پایان جنگ تحمیلی به ویژه سرداران و فرماندهان شهید برنامه ریزی و پیگیری…

خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن