برچسب: کمیته تدوین حماسه رزم و تاریخ شفاهی لشکر

۰

کمیته تدوین حماسه رزم و تاریخ شفاهی لشکر

شرح وظایف برنامه ریزی و پیگیری جهت گرد آوری و تدوین حماسه رزم و تاریخ شفاهی لشکر از ابتدای تأسیس تا پایان جنگ تحمیلی و از پایان دفاع مقدس تاکنون. برنامه ریزی و پیگیری...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس