برچسب: والفجر1

۲

عملیات والفجر ۱

تاریخ عملیات: بیستم فروردین ۱۳۶۲ رمز علمیات: یا الله یا الله یا الله محل علمیات: شمال غربی فکه در جبهه میانی فرمانده لشکر: حاج کاظم رستگار اهداف علمیات: سرکوب نیروهای دشمن و بازپس‌گیری مناطق...