برچسب: مهدی ترامشلو

۰

شهید مهدی ترامشلو

شهید مهدی ترامشلو نـام پـدر : محمد نام مادر: زهرا تـاریخ تـولـد : ۱۴/مهر/۱۳۵۰ مـحل تـولـد : ری – بخش قلعه نو – روستای زمان آباد سـن : ۱۶ سـال شغل: دانش آموز تـاریخ...