برچسب: مسعود حسنی

۰

شهید مسعود حسنی

شهید مسعود حسنی   نام پدر: حسن ولادت: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۵ سن: ۲۰ سال شهادت: ۱۴ اسفند ۱۳۶۵  /  ۳ دی ۱۳۶۵ ام الرصاص مزار: کرج – امامزاده محمد گردان: علی اکبر(ع) آرشیو گردان...