برچسب: مرتضی احمدتبار بائی

۳

شهید مرتضی احمدتبار بائی

شهید مرتضی احمدتبار بائی   تاریخ تولد: ۲۰ آبان ۱۳۴۷ محل تولد: مازندران – شهر بندپی غربی – روستای شهیدآباد تاریخ شهادت: ۲۱ بهمن ۱۳۶۴ محل شهادت: فاو عملیات: والفجر ۸ گردان: حضرت علی...