برچسب: محمد گلشنی

۰

شهید محمد گلشنی

شهید محمد گلشنی نام پدر: علی تاریخ تولد: ۱۳۳۸ تاریخ شهادت: ۱۳/اردیبهشت/۱۳۶۵ محل شهادت: فکه سن:۲۷ سال گردان: حضرت المهدی(عج) مزار: تهران – بهشت زهرا(س) قطعه ۱۲ ردیف ۱۴۴ شماره ۳۱ بازتولید(جمع آوری اینترنتی...