برچسب: محمد خانعلی زاده

۰

شهید محمد خانعلی زاده

شهید محمد خانعلی زاده تاریخ تولد: ۱۳۴۴ تاریخ شهادت: ۱۳/اردیبهشت/۱۳۶۵ سن:۲۱سال محل شهادت: فکه گردان: نامشخص مزار:  تهران – بهشت زهرا(س) – قطعه ۵۳ ردیف ۱۶۴ شماره ۱ بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)