برچسب: محمدعلی پرستار

۰

شهید محمدعلی پرستار

شهید محمدعلی پرستار نام پدر: سلطانعلی نام مادر: صغری تاریخ تولد: ۳ اردیبهشت ۱۳۳۷ محل تولد: شهرستان الیگودرز – روستای دوزان تاریخ شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۵ محل شهادت: مهران – قلاویزان عملیات: مرحله دوم...