برچسب: محمدعلی حیدری منفرد

۲

شهید محمد حیدری منفرد

شهید محمد حیدری منفرد   نام پدر: علی محمد نام مادر: محترم تاریخ شهادت: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ محل شهادت: فکه عملیات: سیدالشهدا (ع) گردان: حضرت علی اکبر(ع) مزار: پیشوار ورامین – امامزاده جعفر آرشیو...