برچسب: مجید رستمی

۰

شهید مجید رستمی

شهید مجید رستمی تاریخ تولد: ۱۳۴۳ تاریخ شهادت: ۱۶/تیر/۱۳۶۷ محل شهادت: غرب گردان: نامشخص مزار: کرج – امامزاده محمد بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)