برچسب: قربان تلو حسینی

۰

شهید قربان تلو حسینی

شهید قربان تلو حسینی تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۴۹ محل تولد: تنکابن شهادت: بعد از ظهر روز ۲۶ / ۲/ ۱۳۶۷ ( اولین روز عملیات بیت المقدس ۶) محل شهادت: دامنه ارتفاع آستروک عملیات:...