عملیات

عملیات والفجر ۴

تاریخ عملیات: بیست و هفتم مهرماه ۱۳۶۲ رمز علمیات: یا الله، یا الله، یا الله محل علمیات: جبهه شمالی - سلیمانیه، پنجوین فرمانده لشکر: حاج کاظم رستگار اهداف علمیات: تصرف دره شیلر و پنجوین عراق؛ بستن راه تردد عناصر ضدانقلاب خارج کردن شهر…

خانهدسته‌هاحساب کاربریسبد خرید
جستجو کردن