برچسب: عملیات بدر

۰

عملیات بدر

تاریخ عملیات: بیستم اسفندماه ۱۳۶۳ رمز علمیات: یا فاطمه الزهرا (س) محل علمیات: جبهه جنوبی (هور الهویزه) فرمانده تیپ: محمد خزایی اهداف علمیات: انهدام وسیع نیروهای دشمن، تصرف و تأمین تمامی هورالهویزه و کنترل...