برچسب: علی اکبر احمد نیک بخش

۰

شهید علی اکبر احمد نیک بخش

شهید علی اکبر احمد نیک بخش نام پدر: محمد نام مادر: شمسی قاسمی نژاد تاریخ تولد: ۱۳۴۵ محل تولد: شهر ری شهادت: بهمن ۱۳۶۴ محل شهادت: فاو عملیات: والفجر ۸ گردان: حضرت علی اکبر(ع)...