برچسب: علی اصغر ابوذری

۲

شهید علی اصغر ابوذری

شهید علی اصغر ابوذری   نام پدر: محمود ولادت: ۱۳۳۹ شهادت: ۱۳۶۳/۱/۱ طلائیه مزار: بهشت زهرا(س) ۲۷-۲۴-۱۶ گردان: قمر بنی هاشم