برچسب: عبدالله پورطالبی

۰

شهید عبدالله پورطالبی

شهید عبدالله پورطالبی   تاریخ تولد: ۱۳۳۵ تاریخ شهادت: ۲۳/خرداد/۱۳۶۷ عملیات: بیت المقدس ۷ گردان: نامشخص مزار: کرج – امامزاده محمد بازتولید(جمع آوری اینترنتی و فضای مجازی)