برچسب: عباس زحمتکش سپهری

۰

شهید عباس زحمتکش سپهری

شهید عباس زحمتکش سپهری نام پدر: شعبان ولادت: ۱۳۴۴ تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱/۲۸ محل شهادت: جفیر عملیات: بدر (شرق دجله) گردان: نامشخص مزار: تهران – بهشت زهرا(س) قطعه ۲۷ ردیف ۱۳۳ شماره ۶